מילים בצרפתית – מספרים


מספרים

Zéro

0

Un

1

Deux

2

Trois

3

Quatre

4

 

Cinq

5

Six

6

Sept

7

Huit

8

Neuf

9

Dix

10

 

Onze

11

Douze

12

Treize

13

Quatorze

14

Quinze

15

Seize

16

Dix-sept

17

Dix-huit

18

Dix-neuf

19

Vingt

20

 

Vingt et un

21

Vingt-deux

22

Vingt-trois

23

Vingt-quatre

24

Vingt-cinq

25

Vingt-six

26

Vingt-sept

27

Vingt-huit

28

Vingt-neuf

29

Trente

30

 

Dix

10

Vingt

20

Trente

30

Quarante

40

Cinquante

50

Soixante

60

Soixante-dix

70

Quatre-vingts

80

Quatre-vingt-dix

90

Cent

100

 

Mille

1000

Dix mille

10000

Cent mille

100000

Un million

1000000

 

Quarante-cinq

45

Trente-trois

33

Soixante et un

61

Quatre-vingt-quatre

84

Soixante-douze

72

Quatre-vingt-seize

96

Cent treize

113

Cent vingt

120

Huit cent

800

Trois cent soixante-deux

362

Neuf cent quatre-vingt-treize

993

Mille deux cent onze

1211

Douze mille

12000

 

מספרים סדוריים

Premier

ראשון

Deuxième

שני

Troisième

שלישי

Quatrième

רביעי

Cinqième

חמישי

Sixième

ששי

Septième

שביעי

Huitième

שמיני

Neuvième

תשיעי

Dixième

עשירי

 

שברים

Demi

חצי

Tiers

שליש

Quart

רבע

Trois-quarts

שלוש רבעים

star על לימוד שפות  :

star על ערים וארצות :

star עוד דברים :

star אם מצאת פרטים לא נכונים בעמוד, כמו למשל מסעדה שסגרה או נהר גדול שעבר מקום, אנא כתוב לי ב- צור קשר.