מילים בצרפתית – בעיר


בעיר

Un trottoir

מדרכה

Une banque

בנק

Un café

בית קפה

Un marché

שוק

Un musée

מוזאון

Un restaurant

מסעדה

Une école

בית ספר

Un magasin

חנות

Un aéroport

שדה תעופה

La police

משטרה

Une pharmacie

בית מרחקת

Une voiture

מכונית

Un autobus

אוטובוס

Un train

רכבת

Un avion

מטוס

Une station

תחנה

Une bicyclette

אופניים

star על לימוד שפות  :

star על ערים וארצות :

star עוד דברים :

star אם מצאת פרטים לא נכונים בעמוד, כמו למשל מסעדה שסגרה או נהר גדול שעבר מקום, אנא כתוב לי ב- צור קשר.