מילים בספרדית

 - מספרים


  • שים את העכבר על מילה בספרדית כדי לשמוע אותה.
    אם יש לך בעייה עם הקול, נסה להחליף סוג דפדפן ( כרום, פיירפוקס...)

Uno 1
Dos
2
Tres 3
Cuatro
4
Cinco
5
Seis
6
Siete
7
Ocho
8
Nueve
9
Diez
10

Once 11
Doce 12
Trece 13
Catorce 14
Quince 15
Dieciséis 16
Diecisiete 17
Dieciocho 18
Diecinueve 19
Veinte
20

Veintinuno 21
Veintidos 22
Veintitrés 23
Veinticuatro 24
Veinticinco 25
Veintiséis 26
Veintisiete 27
Veintiocho 28
Veintinueve 29
Treinta
30

Diez
10
Veinte
20
Treinta
30
Cuarenta
40
Cincuenta
50
Sesenta
60
Setenta
70
Ochenta
80
Noventa
90
Cien
100


Mil
1000
Diez mil
10000
Cien mil
100000
Un millón
1000000

Cuarenta y cinco
45
Treinta y tres
33
Sesenta y uno
61
Ochenta y cuatro
84
Setenta y dos
72
Noventa y seis
96
Ciento trece
113
Ciento veinte
120
Ochocientos
800
Trescientos sesenta y dos
362
Novecientos noventa y tres
993
Mil doscientos y once
1211
Doce mil
12000

מספרים סדוריים
Primero
ראשון
Segundo
שני
Tercero
שלישי
Cuarto
רביעי
Quinto
חמישי
Sexto
ששי
Séptimo
שביעי
Octavo
שמיני
Noveno
תשיעי
Décimo
עשירי

שברים
Medio
חצי
Tercio
שליש
Cuarto
רבע
Tres cuartos
שלוש רבעים

בחזרה לתפריט המילים בספרדית arrow1
  עוד באתר זה :

star סיור בבנגקוק, ובמיוחד : מדריך ההשרדות לרחוב התרמילאים המפורסם , הקוואסן.

star סיור בברצלונה, עם הרבה מידע ומפות.

star ראה את העמוד על ריקוד הסלסה - איזה סגנונות סלסה קיימים? למה כדאי לרקוד סלסה?

star בקר בעמוד שלי על צמחונות. איך זה להיות צמחוני?

star ראה מה לשים במזוודה  הרשימה הוויזואלית שתעזור לך לא לשכוח דברים לפני הנסיעה.

starאם מצאת פרטים לא נכונים בדף, כמו למשל מסעדה סגרה או נהר גדול עבר מקום, אנא כתוב לי ב- צור קשר.

alien